Om Marsh graduatestillinger

Som Marsh graduate er du på rette vej -                                         Uanset i hvilken retning du bevæger dig

Marsh Graduate Program

Marshs Graduate Program varer 16 måneder og udgøres af tre moduler. Du arbejder i en specifik graduatestilling og du gennemgår et fælles træningsforløb sideløbende med et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb, der er tilpasset dine kompetencer og interesser. Sammen med bredden af de industrier vi betjener og dybden i vores portofolio af rådgivningsydelser, vil der være en stejl læringskurve. Du vil blive klogere både på dig selv, erhvervslivet og verden omkring os.

Som Marsh graduate er du på rette karrierevej – uanset i hvilken retning du bevæger dig.

 

 

Graduatestillinger:

Annonce

Junior Business Development Executive

Graduatestillingen som Junior Business Development Executive er placeret i vores Commercial & Consumer-afdeling. Her udvikler vi forsikringsløsninger, som er loyalitetsskabende for vores kunder, hvilket vi kalder affinityløsninger. Vi udvikler produkt såvel som administrativt set-up og hjælper vores kunder med distributionsstyrring og optimering. Jura og compliance er meget centralt for vores løsninger.

Som Graduate skal du deltage i udviklingen af løsninger til vores kunder. Dine primære arbejdsområder vil være udvikling og forretningsmæssig vedligeholdelse af aftalerne, samt koordination mellem vores salgs- og administrationsafdeling ved etablering af ordningen men også under driften. Du vil også blive involveret i opgaver omkring dataanalyse og processer.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Analyser af eksisterende partnerløsninger
 • Vedligeholdelse af kundekommunikation og compliance
 • Juridisk vurdering af ny og eksisterende lovgivning i forhold til konkrete forretningsområder
 • Bidrage til udvikling af nye tilbud
 • Bidrage til uddannelse af kundevendt personale
 • Udvikle på eksisterende salgs- og produktløsninger

Du har en uddannelsesmæssige bagrund som cand.merc.(jur.) eller cand.merc. og du skal have en stor interesse for at arbejde med alle aspekter af udvikling af nye og eksisterende affinity forsikringsløsninger.

 

Junior Client Advisor

I graduatestillingen som Junior Client Advisor i Marsh arbejder du med branchens bedste specialister indenfor forsikring og risikorådgivning. Som Graduate i vores nye Mergers & Acquisitions (M&A)-afdeling, har du specifikt fokus på opgaver, som relaterer sig til virksomhedsoverdragelse. Du vil samarbejde tæt med vores nordiske og europæiske M&A specialister, og dine primære arbejdsopgaver i forløbet vil være følgende:

 • Supportere specialister med forsikringsdækning for virksomhedsoverdragelser
 • Supportere ved udvikling og eksekvering af salgsstrategier
 • Supportere ved due diligence projekter
 • Dataindsamlings-, analyse- og optimeringsprojekter i forbindelse med kapitalfonde og deres portefølje selskabers indkøb af forsikringer  

Da vores M&A er en ny afdeling, får du også til opgave at være med til at opbygge denne, sammen med vores Practice Leader.

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur, cand.merc.jur eller cand.merc. Det er en væsentlig forudsætning, at har stor interesse i det juridiske arbejde specifikt i forhold til virksomhedsoverdragelse. Du er derfor også både detailorienteret og analytisk i din arbejdsmetode.

 

Junior Client Executive

I graduatestillingen som Junior Client Executive i vores Corporate forretningssegment har du, i tæt koordineret samarbejde med det øvrige kundeteam, ansvaret for at udvikle og vedligeholde samarbejdet med vores eksisterende kunder. Efter en grundig oplæring og løbende uddannelse, vil du som Graduate først assistere og senere selv få ansvaret for opgaver indenfor følgende områder:

 • Udarbejdelse af udkast til forsikrings- og risikoanalyser
 • Rådgivning og daglig support til vores kunder om forsikringsspørgsmål
 • Administration af forsikringspolicer
 • Opgaver i forbindelse med forsikringsudbud og forsikringsfornyelser
 • Udarbejdelse af forsikringspolitikker og oplæg til forsikringsløsninger

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som finansbachelor eller tilsvarende eller som cand.merc. Derudover har du en stor interesse for at skulle arbejde med rådgivnings-, salgs-, og konsulentopgaver indenfor forsikring.

 

Junior HR Learning & Development Specialist

I graduatestillingen som Junior HR Learning & Development Specialist skal du være med til at skabe rammen for træning, læring og udvikling i Marsh, specifikt i Danmark men på sigt også i den nordiske og central europæiske region.

Dine primære arbejdsområder vil være at deltage i etablering og administration af vores nye ”Marsh Academy”- platform. I Marsh Academy vil vi samle al træning, læring og udviklingstiltag, og dine specifikke opgaver vil være indenfor følgende områder:

 • Etablere og administrere intern og ekstern træningscurriculum
 • Udarbejde træningsplaner, oversigter og dokumentation
 • Definere træningsbehov ud fra fastsatte kompetenceprofiler
 • Udarbejde proces-og procedurebeskrivelser
 • Samarbejde med nordiske og europæiske kolleger

Du vil også blive introduceret til andre HR-dicipliner såsom rekruttering, Performance Management, HR-administration, globale projekter mv.

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand.merc. HRM og det er en væsentlig forudsætning, at du har en interesse for at arbejde specifikt med alle elementer af læring, træning og udvikling. Det vil derfor være en fordel, hvis du har en teoretisk baggrund indenfor læring og udvikling. Det vil også være en forudsætning at du på lidt længere sigt har lyst og mulighed for at arbejde i en større region/geografi.

 

Junior Consultant

I graduatestillingen som Junior Consultant i Marsh Risk Consulting (MRC), bliver du en del af et internationalt konsulentteam, som supporterer store nationale og internationale selskaber i deres arbejde med risikostyring og forsikring. Vores MRC-konsulenter arbejder med strategisk og operationel risikostyring indenfor områder som f.eks. Enterprise Risk Management, Business Continuity Planning, Insurance Risk Reporting, Claims Management, Disaster Recovery Planning and Management osv. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af følgende:

 • Supportere senior konsulenter i udarbejdelse og levering af konsulentydelser
 • Indsamle og udarbejde analyser af risiko og forsikringsinformationer
 • Udarbejde og analysere teoretiske skadesscenarier til brug for forsikringsstrategier
 • Koordinering af og informationsindsamling i forbindelse med risikoinspektioner
 • Forberede og deltage i kundebesøg

Du har en uddannelsesmæssige bagrund som ingeniør eller en professionsbachelor som katastrofe- og risikomanager, og det er en forudsætning, at du i din uddannelse og i dit interessefelt har fokus på områder som risikostyring, bygninger og anlæg, produktionsanlæg mv. Du har også en evne til at forstå og analysere risici i komplekse sammenhænge. Forsikringskendskab er ikke en betingelse.

 

Graduateforløbet