Mød Vores Medarbejdere

Som medarbejder i Marsh Danmark får du det bedste af to verdener: Internationale rammer og skandinaviske ledelsesprincipper.  

Anna Koldaas

Consultant, Marsh Risk Consulting

Min interesse for risiko og risikostyring udviklede sig gradvist mens jeg var studerende, hvorfra jeg lidt tilfældigt endte i Marsh. Da jeg læste en kandidat i sikkerhed- og risikoledelse ved KU, forstod jeg hurtigt at min hovedinteresse var risikostyring i private virksomheder og koblingen mellem risiko og strategi. Det var derfor naturligt at søge hen mod konsulentbranchen, men jeg ville et sted hen hvor fokus var risiko, og hvor jeg kunne bruge min viden. Ved en tilfældighed, fandt jeg Marsh Risk Consulting (MRC), som på det tidspunkt var ret nyt. Jeg sendte en uopfordret ansøgning der resulterede i et studenterjob. Efter et år som studerende, var det naturligt at fortsætte som fuldtidskonsulent.  

Vores arbejde i MRC er projektbaseret, og vi arbejder med noget nyt hver uge. Jeg arbejder med projekter indenfor strategisk risikostyring og cyber, og det sidste år har cyber fyldt rigtig meget. Vi er meget ude hos kunder, hvor vi afholder interviews og workshops som en del af projekter, hvor vi hjælper vores kunder at vurdere og bedre håndtere deres risici. I mange projekter samarbejder vi tæt sammen med forsikringsspecialister i Marsh, der bruger resultaterne fra projekterne til at give kunderne en bedre forsikringsdækning. Som konsulent, varierer arbejdsmængden og i perioder er jeg meget ude af huset. Som del af en relativt ny afdeling, bruger jeg også en del tid på forretningsudvikling og kan selv være med til at udvikle de ydelser, vi tilbyder vores kunder.

Kathrine Tholander

Client Advisor, Cyber Practice

Min karriere inden for forsikringsbranchen begyndte lidt ved et tilfælde. Interessen for branchen og de mange forskellige udviklingsmuligheder fangede mig dog hurtigt, hvorfor jeg valgte at gennemgå en to-årig elevuddannelse hos et forsikringsselskab. Sideløbende med arbejdet i forsikringsbranchen studerer jeg i min fritid jura og færdiggør snart en cand.jur.  Jobbet som Client Advisor i Marsh giver mig mulighed for både at bruge min forsikringsviden og mine juridiske kompetencer til at rådgive danske og internationale virksomheder om deres cyber risici.

Interessen for cyber risici, implementering af den kommende persondataforordning i EU og mulighederne for at forsikre eventuelle tab som følge af en cyberhændelse, er noget som er på mange virksomheders agenda. Området er nyt og der er derfor ikke to dage, som er ens. Siden jeg startede i Marsh har jeg, sammen med vores specialister i Marsh’s cyberteam arbejdet med forskellige projekter som indebærer en tæt dialog med vores kunder omkring deres eksponering for cyber risici, kortlægning af cyber risici og design af forsikringsprogrammer tilpasset den specifikke kunde.

Birgitte Gjøl-Trønning

Programansvarlig, Marsh Graduate Program

Verden er i konstant forandring, så det er Marsh også. Vi udvikler os selv, vores kunder og branchen gennem innovation og nytænkning. Vores Graduate Program er et væsentligt element i dette, og jeg er stolt af at kunne repræsentere og lancere Marsh's Graduate Program.

Marsh Danmarks ambition er at være den virksomhed, som uddanner og ansætter branchens bedst kvalificerede unge medarbejdere. Vi vil gennem programmet tilbyde faglige udfordringer, personlig udvikling og mange muligheder for dem, der vil og kan. Vi giver ansvar til dem, der tager ansvar.”