We're sorry but your browser is not supported by Marsh.com

For the best experience, please upgrade to a supported browser:

X

Hvad er Risikorådgivning?

Udvid din horisont og lær mere om de mange karrieremuligheder indenfor Risikorådgivning.

Hvad er risikorådgivning og forsikringsmægling?

Risikorådgivning og forsikringsmægling er en kompleks størrelse, der kræver et indgående kendskab til mange industrier og risikoforhold. En karriere i Marsh giver også mulighed for at arbejde med mange forskellige kunder i hvilken som helst industri verden over.

Marsh er verdens førende risikorådgiver og forsikringsmægler. Vi beskæftiger over 32.000 ansatte i flere end 130 lande, hvor vi tilbyder industrispecifikke konsulentydelser og rådgiver en lang række af de største danske og internationale virksomheder om risiko, risikohåndtering og forsikringsmægling. Vi hjælper virksomheder med at definere, designe og levere innovative løsninger til at måle og styre risiko bedre. Vi arbejder blandt andet inden for luftfart, marine, energi, medicinal, sundhed, sport, og vi rådgiver blandt andet om IT og cyberrisiko, miljø, transport, terror, produktansvar, politisk risiko, finansielle risici samt M&A’s.

 Besøg vores hjemmeside her.

Er risikorådgivning og forsikringsmægling noget for mig?

En karriere hos Marsh åbner for mange muligheder. Måske får du lyst til at prøve dig selv af i udlandet. Måske vil du specialisere dig inden for et bestemt område af risikorådgivning eller forsikringsmægling. Eller måske motiveres du mest af alsidigheden ved at arbejde som rådgiver for mange forskellige virksomheder. Uanset hvad målet er, så er Marsh et godt sted at starte.

Lær mere om hvordan risikorådgvining kan skabe forretningsmuligheder og tryghed i en kompleks og uforudsigelig verden: World Economic Forum Video.

 

Marshs kultur

Marshs kultur er baseret på de højeste etiske og professionelle standarder og tolererer ikke adfærd, der afviger fra disse. Vi handler med integritet, ærlighed og gensidig respekt. I særdeleshed er voress kultur grundlagt i værdierne: passion, mod, tillid og ansvar.  Disse værdier er er essentielle for vores daglige arbejde, både mellem kolleger internt, men også i rådgivningen af kunder.

 

Det er passion til forskel. I Marsh er der passionen til forskel. Det er vores passion, der gør os nysgerrige., dialogssøgende, nyskabende og værdiskabende. Vores passion kan mærkes i det vi leverer, og måden vi leverer det på. Det er passionen, det gør det sjovt at gå på arbejde og motiverer os til at levere mere til kunderne, end de forventer af os.

Vi er stolte af vores arbejdsplads, og de resultater vi sammen skaber. Men vi er aldrig tilfredse. Vi sætter barren højt, og vi hæver den hele tiden. For kun vores ambitioner er højere end vores humør.    

Vi tager ansvar.  Vi tager ansvar for, at vores kunder når deres mål VI involverer os og er resultatorientede, for vi ved, at professionel rådgivning skal skabe forretningsmæssig værdi for at være noget værd.

Vi er forudsigende og proaktive, fordi vi som ansvarlige rådgivere indentificerer og analyserer muligheder og trusler, før de opstår. Vi deler og opsøger ny viden, fordi vi  både tager ansvar for vores kolleger og vores egen udvikling.  Og fordi vi ved at en verdensklasseorganisation bygger på verdensklasse medarbejdere.

Tillid er vores største aktiv. Tillid er vores største aktiv. Vores kunders tillid til os, og vores tillid til hinanden. Tillid kommer ikke af sig selv. Den skal vi gøre os fortjent til. Det betyder, at vi er åbne, ærlige og direkte i vores dialog, vores beslutninger og vores handlinger. Kunder og kolleger ved, at vi mener, hvad vi siger, og at vi siger, hvad vi mener. Vi overholder vores aftaler, er loyale og er til at stole på.

Vores forskelligheder er vores styrke. Det er dem, der i kombination med vores humør, sammenhold og høje faglighed gør Marsh til et særligt sted at være.

God rådgivning kræver mod. Det kræver mod at være ansat hos Marsh. Mod til at sige imod, til at være ærlig og til at sige fra. Kunden er i cemtrum for alt vi gør, og vores integritet som rådgivere går vi aldrig på kompromis med . Ingen beslutning eller anbefaling må udsættes eller tilbageholdes, fordi vi tøver med at gennemføre eller  fremføre den.

Vi har mod til at tænke nyt og udfordre, for vi ved, at der kan være forskel på det, kunden beder om, og det kunden har brug for og vi er ikke bange for at stille krav. Til os selv, hinanden og vores kunder.