Hvad er Risikorådgivning?

Udvid din horisont og lær mere om de mange karrieremuligheder indenfor Risikorådgivning.

Hvad er risikorådgivning og forsikringsmægling?

Risikorådgivning og forsikringsmægling er en kompleks størrelse, der kræver et indgående kendskab til mange industrier og risikoforhold. En karriere i Marsh giver også mulighed for at arbejde med mange forskellige kunder i hvilken som helst industri verden over.

Marsh er verdens førende risikorådgiver og forsikringsmægler. Vi beskæftiger over 32.000 ansatte i flere end 130 lande, hvor vi tilbyder industrispecifikke konsulentydelser og rådgiver en lang række af de største danske og internationale virksomheder om risiko, risikohåndtering og forsikringsmægling. Vi hjælper virksomheder med at definere, designe og levere innovative løsninger til at måle og styre risiko bedre. Vi arbejder blandt andet inden for luftfart, marine, energi, medicinal, sundhed, sport, og vi rådgiver blandt andet om IT og cyberrisiko, miljø, transport, terror, produktansvar, politisk risiko, finansielle risici samt M&A’s.

 Besøg vores hjemmeside her.

Er risikorådgivning og forsikringsmægling noget for mig?

En karriere hos Marsh åbner for mange muligheder. Måske får du lyst til at prøve dig selv af i udlandet. Måske vil du specialisere dig inden for et bestemt område af risikorådgivning eller forsikringsmægling. Eller måske motiveres du mest af alsidigheden ved at arbejde som rådgiver for mange forskellige virksomheder. Uanset hvad målet er, så er Marsh et godt sted at starte.

Lær mere om hvordan risikorådgvining kan skabe forretningsmuligheder og tryghed i en kompleks og uforudsigelig verden: World Economic Forum Video.

 

Marshs kultur

Marshs kultur er baseret på de højeste etiske og professionelle standarder og tolererer ikke adfærd, der afviger fra disse. Vi handler med integritet, ærlighed og gensidig respekt. I særdeleshed er voress kultur grundlagt i værdierne: passion, mod, tillid og ansvar.  Disse værdier er er essentielle for vores daglige arbejde, både mellem kolleger internt, men også i rådgivningen af kunder.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx