We're sorry but your browser is not supported by Marsh.com

For the best experience, please upgrade to a supported browser:

X

Mød Vores Medarbejdere

Som medarbejder i Marsh Danmark får du det bedste af to verdener: Internationale rammer og skandinaviske ledelsesprincipper.  

Andreas  Preisler

Business Development Manager

Graduateforløbet i Marsh har givet mig muligheden for at fordybe mig i en branche, som jeg kendte relativt lidt til inden jeg startede. Læringskurven er stejl, men er afhjulpet af undervisning, mentorordning og en åben-dør-kultur, hvor man altid er velkommen til at spørge, men også er opfordret til at udfordre status quo.

Fra dag et fornemmer man organisationens størrelse og dens internationale karakter. Man får tidligt i forløbet lov til at arbejde på tværs af landegrænse, både internt og eksternt som del af den globale forsikringsindustri. Dette har givet mig en unik mulighed for at accelerere min kommercielle forståelse og udvikle mine forsikringstekniske kompetencer.

Som graduate med fokus på forretningsudvikling, og som del af Commercial & Consumer, har jeg fået en stor indsigt i en lang række industrier, og hvordan virksomheder aktivt kan bruge forsikringer som en del af deres forretningsstrategi. Vores projekter indledes som oftest med, at vi skal opnå en samlede forståelse for vores partnervirksomhed stratetiske retning, således at vi i fælleskab kan udvikle en forsikringsløsning der understøtter denne. De efterfølgende opgaver spænder som oftest bredt og inkluderer alt fra kunderejseoptimeringer, til udarbejdelse af forsikringsbetingelser og kontraktforhandlinger.

Jeg ser frem til at fortsætte min udvikling efter graudate programmet, i takt med at jeg får mere og mere ansvar, samt gøre brug af den erfaring og viden jeg har tilegnet mig gennem forløbet. 

Cæcilie Juul Hansen

Project Manager

De første måneder i Marsh var præget af kyndig oplæring og introduktion til branchen. Det tager tid, før man kan gøre en forskel og skabe værdi, men vores læringsforløb lagde hurtigt væsentlige byggesten for min videre udvikling i Marsh. Jeg oplevede, at både min leder og kolleger tidligt i forløbet viste mig stor tillid, så jeg gradvist kunne tage større ejerskab over projekter og udvikle mig eksponentielt i min nye rolle.

Fordi graduateforløbet ikke var opbygget omkring rolle-rotation, gav det mig rig mulighed for fra start at specialisere og dygtiggøre mig i min specifikke rolle – så jeg i dag ved endt graduateforløb kan sige, jeg reelt bidrager til Marsh’s videre vækst

Jacob Henriques

Associate Learning & Development Specialist

Mit forløb som graduate i Marsh Danmark har budt på en spændende rejse ind i risikorådgivnings- og forsikringsverden. Selvom jeg har været ansat i vores HR-afdeling som Learning & Development Specialist og primært arbejdet med HR-relaterede opgaver, har jeg samtidigt fået et enormt indblik i forsikringsverden gennem en grundig oplæring fra kompetente kollegaer. Som graduate kommer man igennem et struktureret onboarding-forløb, der sikrer et højt fagligt niveau og kendskab til alle dele af forretningen.

Lige fra starten blev jeg koblet på forskellige projekter og fik tildelt ansvaret for deres gennemførelse. Det har været utrolig lærerigt at blive tildelt dette ansvar og kombineret med et højt tempo har det også været en kæmpe udfordring, der har styrket mine kompetencer.

Igennem hele mit graduate-forløb har det været tydeligt, at det faglige niveau står øverst på dagsorden hos alle mine kollegaer, og det er inspirerende at se den passion og stolthed de udviser for deres arbejde. Jeg glæder mig til at møde fremtidens udfordringer og igennem mine opgaver være med til at skabe værdi for mine kollegaer og Marshs kunder.

Joachim  Krøll Berg

Implementation Analyst, Commercial and Consumer

Som graduate i Marsh har jeg haft mulighed for at stifte bekendtskab med, og bruge tid på en masse ting, som min studieretningen normalt ikke ville føre til. I min søgen efter graduate-stillinger var det vigtigt for mig, at stillingen skulle favne bredt, og det må jeg sige, at jeg har fundet hos Marsh. Jeg har fået lov til at prøve kræfter med spændende opgaver inden for emner som dataanalyse, implementering af IT-systemer og light kodning. Ikke nok med det, så har jeg som graduate haft rig mulighed for at tilegne mig ny viden, da Marsh har et enormt bibliotek af online undervisning. Et fremragende redskab, så man kan holde sig skarp på, hvad end ens stilling kræver af færdigheder.

Som graduate hos Marsh har vi haft tilknyttet både en buddy og en mentor. Dette tilbud har tilgængeliggjort faglig såvel som personlig sparring, skulle der være behov for det. Da graduate-stillingen for de fleste er det første rigtige job efter uddannelse, er muligheden for at kunne sparre med erfarne kollegaer en fantastisk genvej til at komme godt på plads i ens rolle. Det er et noget, som jeg sætter stor pris på, at Marsh tilbyder.

Linda Lykke Kristensen

Associate Client Advisor, Liability Practice

Da jeg startede på graduate-forløbet hos Marsh, var jeg en nyligt udklækkede generalist uden erfaring fra forsikringsbranchen. Graduate-forløbet var struktureret på en måde, hvor der i de første måneder var fokus på grundlæggende oplæring, hvilket gjorde, at jeg hurtigt opnåede en dyb forståelse for forsikringsbranchen og Marsh.

Efter at have fået grundstenene på plads, kunne jeg fokusere fuldstændigt på at blive specialiseret inde for mit fagområde. I de sidste 10 måneder af graduate-forløbet er jeg løbende blevet betroet større og større ansvar for egne kunder, hvilket har givet mig mulighed for at vokse med opgaverne i mit eget tempo. Jeg har løbende oplevet en stejl læringskurve, hvor jeg hurtigt men sikkert har opnået den specialisering, jeg manglede. 

For mig har det været vigtigt, at Marsh har en flad organisationsstruktur, hvor man altid kan stille spørgsmål og bede om hjælp. Dette har givet mig mere selvtillid i mit arbejde og klædt mig på til at tage selvstændigt ansvar for kunder. Jeg vil påstå at den flade organisationsstruktur er årsagen til, at jeg kan skabe mest mulig værdi for Marsh og kunderne. På den private front, herunder ifm. Corona-nedlukning og hjemmepasning af min søn, udviser Marsh stor forståelse, og der er generelt en enorm frihed og fleksibilitet til at arbejde, både hvor og hvornår det passer bedst.

Med den oplæring og erfaring jeg har opnået de seneste 14 måneder, er jeg 100 % klar til at tage næste skridt i min karriere og udtræde af graduate-programmet. Det som jeg glæder mig mest til er mere selvstændighed og ansvar for flere og mere komplekse kunder, dog med den altid gode sparing og hjælp fra mine kollegaer.

Mathias Jensen

Associate Planning Analyst – PEMA

Jeg har en uddannelsesmæssigbaggrund som Cand. Merc. (Jur.) fra Copenhagen Business School, hvor jeg hurtigt fandt ud af, at jeg gerne ville arbejde i et international miljø med henblik på køb og salg af virksomheder. Derfor var graduateforløbet hos Marsh inden for Private Equity and M&A et oplagt valg for mit vedkommende. Da jeg igennem dette forløb fik mulighed for at få en general uddannelse inden for forsikringsbranchen samt mulighed for at specialisere mig inden for forsikringer i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Derudover har graduateforløbet givet et stort netværk i Marsh både nationalt og internationalt, samt tilbudt mentor- og buddyordning med mere erfarne kollegaer, hvilket har sikret, at jeg altid har været omgivet af kompetente kollegaer både fagligt såvel som socialt.

Efter et vellykket graduateforløb er jeg nu indtrådt i stillingen som Associate i afdelingen Private Equity and M&A, hvor vi rådgiver Private Equity-fonde og industrielle købere og sælgere med at strukturere og placere Warranty & Indemnity (W&I)-forsikringer med henblik køb og salg af virksomheder. I min stilling har jeg stor interaktion med kunder og andre rådgivere, hvorfor jeg er med til at sætte mit eget klare præg på opgaverne, hvilket gør det sjovt at gå på arbejde hver dag.